Židovská Obec nemá právo mluvit za Aarona

Židovská Obec nemá právo mluvit za Aarona

Na webu Federace židovských obcí v ČR a Židovská obec v Praze se objevilo sprosté prohlášení, že Aaron Günsberger, majitel košer restaurace v Praze, není oprávněn mluvit za celou židovskou komunitu a jeho výroky nereprezentují oficiální postoje žádné instituce. Že prý Günsberger ve svých nedávných mediálních vyjádřeních ohledně zajištění bezpečnosti židovské komunity sděluje pouze své osobní stanovisko.

Toto tvrzení je absolutně nepravdivé a jen ukazuje na spiknutí na ŽO vůči mé osobě. Každý, kdo se na mne podívá, musí pochopit, že jsem Žid a že já vyjadřuji názory všech Židů.


Leave a Reply

Your email address will not be published.