ČOI útočí na Aarona Günsbergera

ČOI útočí na Aarona Günsbergera

„Tohle není žádný respirátor, tohle je jakási ochrana dýchacích ústrojí podle normy KN95, která je neakceptovatelná v Evropské unii. Popravdě z legislativního hlediska vy tohle nemůžete v Čechách, v Evropské unii, prodat ani truhláři. Tahle věc (pozn.: myšleno KN95) bude na úrovni papírového kapesníku,“ říká podnikatel Aaron Günsberger.

Zdroj: https://www.info.cz/video/tema/ve-zdravi-3

Reakce ČOI: V okamžiku, kdy se v Česku šíří dezinformace ve smyslu, že KN95 je stejně účinná asi jako kapesník a tyto informace se dále šíří na sociálních sítích, rádi bychom sdělili spotřebitelům, že je naopak velmi důležité právě masové používání funkčního respirátoru, který je dobře nasazený, s filtrací 94 % a vyšší (FFP2, N95, KN95 atp.). Je velká škoda, že se v médiích šíří až dramatické zprávy o respirátorech KN95, které spotřebitele v konečném důsledku matou a navozují dojem, že tyto výrobky jsou prakticky neúčinné. Funkční respirátor s filtrací 94 % a vyšší je pro spotřebitele užitečný a plní svou funkci, pokud je řádně nasazen. Také nařízení 2016/425 výslovně pracuje i s právně rovnocennou variantou posouzení shody se základními požadavky, při němž se použije „jiná technická specifikace“. Těmi i dle materiálů Evropské komise mohou být především srovnatelné světové standardy (technické normy) dle hodnocení Světové zdravotnické organizace („WHO“). Dotyčné klasifikace (např. KN95 či N95) jsou přitom i dle Světové zdravotnické organizace v kontextu ochrany obyvatelstva v pandemii Covid-19 srovnatelné s klasifikací respirátoru FFP2 dle evropské technické normy.


Leave a Reply

Your email address will not be published.